O horoskopech

O horoskopech

V minulosti byly horoskopy výsadou velkých panovníků, kteří si nechávali předpovědět, jak se povede zemi, jaká bude úroda apod. Dnes už jsou horoskopy přístupné všem.

 

I když třeba na hvězdy nevěříte, musíte uznat, že na nich přeci jen něco bude. Horoskopy jsou starobylou metodou předpovídání budoucnosti. Už několik staletí nám horoskopy pomáhají nahlédnout do budoucnosti, dokáží odpovědět na různé otázky a pomoci při rozhodování. Slovo horoskop je odvozeno z řeckého horoskopos, v překladu „znamení času“.

 

Astrologií se zabývali již staří Egypťané, Babylóňané či Chaldejci. První horoskopy jsou spjaty s babylónskými knězi – astrology, kteří jako první rozdělili dráhu Slunce do dvanácti jednotlivých znamení. Nejstarší vyobrazená znamení zvěrokruhu jsou údajně stará až 16 000 let.

 

(Ne) věříte v horoskopy?

Mezi ty, kteří nevěří horoskopům, patří většinou lidé, kteří se o ně ani okrajově nezajímali. Odsoudit neznámé je velmi jednoduché. Ti, kdo mají s horoskopy nějakou zkušenost, se k celé věci staví poněkud odlišně.

2